Koolmonoxide: feiten & preventie

AngelEye by FireAngel

De onzichtbare moordenaar

Koolmonoxide (CO) is de onzichtbare moordenaar, het is immers volledig geur-, kleur- en smaakloos. CO kan je doden voordat je het hebt opgemerkt. Zorg voor een vroegtijdige waarschuwing met een koolmonoxidemelder.

Informatie over CO

Kom alles te weten over koolmonoxide. Welke melder beantwoordt aan uw behoeften?Meer informatie ook op: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide

Plaats en installatie

Zorg ervoor dat uw CO-melder op de juiste plaats geïnstalleerd wordt.

Onderhoudstips

Deze tips tonen u hoe u uw melder optimaal kunt gebruiken.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van CO in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen of een foutieve installatie van toestellen.

Wat is koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide wordt ook wel de stille moordenaar genoemd omdat het een volledig kleur-, smaak- en reukloos gas is, wat inhoudt dat men het niet kan zien, proeven of ruiken. Het kan leiden tot plotselinge ziekte of overlijden doordat het alle zuurstof uit het bloed haalt. Het kan u schade toebrengen voordat u er weet van hebt.

Loopt uw gezin gevaar?

Koolmonoxide doodt jaarlijks zeker 15 mensen in Nederland. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide als gevolg van een privé-, arbeids- of sportongeval. In België, vallen jaarlijks zeker 30 doden en raken 1.500 personen gewond door koolmonixidevergiftiging. Volgens deskundigen wordt dit cijfer zelfs te laag geschat. Iedereen die in een huis woont met brandstofverbruikende toestellen, een open haard of een garage aan het huis vast loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Barbecues op gas of generatoren kunnen ook leiden tot koolmonoxidevergiftiging als ze in de buurt van de woning staan. Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn nog gevoeliger voor koolmonoxidevergiftiging.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging is moeilijk vast te stellen, omdat er vaak misleidende symptomen optreden. Deze  hangen af van de concentratie koolmonoxide:

Lichte – Hoofdpijn en misselijkheid
Matige – Slaperig en overgeven
Ernstige – Bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg

Hoe kan ik mijn huishouden CO-veilig maken?

Rookmelders zijn een eerste beveiligingsmiddel. De onderstaande brandbeveiligingsproducten kunnen bijkomende bescherming bieden:

 • Zorg ervoor dat uw toestellen worden geïnstalleerd door een erkend installateur
 • Alle fossiele brandstof verbruikende toestellen moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen van een erkend installateur.
 • Installeer minstens één koolmonoxidedetector, idealiter één in de buurt van elke mogelijke bron van koolmonoxideen, en één in de buurt van de slaapkamers. De detector controleert de lucht en produceert een luid waarschuwingssignaal.
Welk soort CO-melder?

CO-melders zijn beschikbaar in vele modellen. Zo zijn er uitvoeringen op batterijen die blijven werken, uiteraard ook als de stroom uitvalt. Er zijn ook gecombineerde rook- en koolmonoxidemelders. Handig, aangezien je één melder hebt die bescherming biedt tegen twee dodelijke gevaren in het huishouden.

AngelEye biedt consumenten een compleet assortiment CO-melders, bestaande uit zowel standalone als gecombineerde systemen (raadpleeg onze productpagina voor een meer gedetailleerde beschrijving hiervan).

Hoe werken koolmonoxidemelders?

De detectie technologie van een CO-melder verschilt van die van een rookmelder. De CO-melder meet de hoeveelheid koolmonoxide en de blootstellingsduur. CO-melders zijn ontworpen om een alarmsignaal te produceren voordat het koolmonixideniveau een gevaarlijke werking heeft.

 • rookmelders
 • koolmonoxidemelders
 • brandblusdekens
 • brandladders
Wat moet er gebeuren als de detector afgaat?

Als het alarm een bepaald koolmonoxideniveau waarneemt gedurende een bepaalde tijd, zal het een alarmsignaal geven. Het is heel goed mogelijk dat u geen symptomen van CO-vergiftiging ondervindt als het alarm afgaat, maar dat betekent niet dat er geen CO aanwezig is in de lucht.

Als het alarm afgaat, reageert u als volgt:

 1. Open de deuren en ramen om frisse lucht binnen te laten.
 2. Schakel alle brandstof verbruikende toestellen uit waar mogelijk en stop het gebruik ervan.
 3. Verlaat de ruimte en laat de deuren en ramen open staan.
 4. Bel uw gas- of andere brandstofleverancier op hun noodnummer.
 5. Ga de ruimte niet meer in als het alarm nog afgaat.
 6. Haal onmiddellijk medische hulp als er iemand symptomen vertoont van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn, misselijkheid) en vermeld dat het waarschijnlijk om koolmonoxidevergiftiging gaat.
 7. Gebruik de brandstof verbruikende toestellen niet opnieuw voordat ze gecontroleerd zijn door een terzake deskundige. Voor gastoestellen moet de controle worden uitgevoerd door een erkend installateur.
 8. Als er geen sprake is van koolmonoxide, drukt u op de Test/Pauze knop en ventileert u de woning onmiddellijk door het openen van ramen en deuren.
 9. Het alarm kan worden stilgezet door de Test/Pauze knop in te drukken.

Voor meer informatie over koolmonoxide en veiligheidsmaatregelen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke brandweer of met onze klantenservice.

Wekelijks

Test uw alarm minstens eenmaal per week met de Test/Pauzeknop.
Als de test niet goed verloopt:

 • Controleer of er een nieuwe batterij in zit
 • Zorg ervoor dat de melder schoon en stofvrij is
 • Installeer een nieuwe batterij (zoals vermeld in de handleiding) en voer de test opnieuw uit
Maandelijks

Maak de melder minstens eenmaal per maand schoon en gebruik nooit water, schoonmaak- of oplosmiddelen omdat deze de melder kunnen beschadigen. Test vervolgens de CO-melder.

Stofzuig voorzichtig de buitenkant van de CO-melder met het zachte borstelhulpstuk van uw stofzuiger. Test vervolgens de CO-melder.

Vervang de batterij wanneer de CO-melder tweemaal per minuut  piept (het lege-batterijwaarschuwingsignaal). Ongeacht de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij, MOET u de batterij nmiddellijk vervangen zodra de melder begint te “piepen” (het lee-batterijwaarschuwingsignaal) Het lege-batterijwaarschuwingsignaal kan 30 dagen duren; niettemin moet u de atterij onmiddellijk vervangen n de wekelijkse test uitvoeren om u veligheid te blijven garanderen.

Installatie van koolmonoxidemelders

Idealiter moet u één melder plaatsen in, of in de buurt van, elke kamer waarin een brandstof verbruikend toestel staat. Als u echter meer dan een toestel hebt en slechts één melder, moet u rekening houden met onderstaande punten om de beste installatieplaats te bepalen.

 • Als er een brandstof verbruikend toestel in uw slaapkamer staat, moet u de melder in die kamer installeren.
 • Als er een brandstof verbruikend toestel staat in een kamer die u veel gebruikt, zoals bijvoorbeeld de woonkamer, dan moet u de melder in die kamer plaatsen.
 • Als u in een studio woont, plaats de melder dan zo ver mogelijk verwijderd van de kookvoorzieningen, maar in de buurt van uw slaapplaats.
 • Als het brandstof verbruikend toestel staat in een kamer die normaal niet wordt gebruikt (bv. een boilerruimte), plaats de melder dan net buiten deze ruimte zodat u deze beter kunt horen.
Als de melder in dezelfde ruimte als het toestel staat:

Moet het op het plafond worden geïnstalleerd op tenminste 30 cm afstand van elke muur, van elk lichtarmatuur of van welk ander obstakel dan ook. Als de melder op de muur wordt gemonteerd, moet deze hoger dan iedere deur of raam en op minstens 15 cm van het plafond geïnstalleerd worden. Als de melder daarentegen wordt geïnstalleerd in een ruimte met een schuin- of puntplafond, moet deze minstens 1 meter lager worden bevestigd dan het hoogste punt in de ruimte, zolang dit hoger is dan alle aanwezige ramen en deuren.

Als de melder in een kamer hangt die ver verwijderd is van het toestel, moet de melder zich bevinden in de ruimte waar de bewoners zich bevinden.

Een melder moet op minstens 1.8 meter van het brandstof verbruikend toestel worden geïnstalleerd.

Plaatsen waar koolmonoxidemelders beter niet kunnen worden geïnstalleerd:Buiten het gebouw.
 • Buiten het gebouw.
 • In de dichte nabijheid van een auto uitlaat; dit zal de melder immers beschadigen.
 • In of onder een kast.
 • In een klamme of vochtige ruimte.
 • In de buurt van verfverdunners, lijmen, poetsmiddelen, spuitbussen of schoonmaakproducten. Andere substanties kunnen de betrouwbaarheid van de melder ook aantasten.
 • Rechtstreeks boven een gootsteen of kooktoestel. Naast een deur, raam of afzuigventilator of andere tochtige plaatsen.
 • In uitlaatstromen van gasmotoren, ventilatiegaten, afvoerkanalen of schoorstenen.
 • Waar het wordt belemmerd door gordijnen of meubels.
 • In een ruimte waar de temperatuur kan zakken onder -10 ºC of 40ºC  kan overschrijden.
 • In ruimtes met een relatieve vochtigheid lager dan 30% of hoger dan 90%.
 • Waar vuil of stof de sensor kan blokkeren en de werking ervan kan tenietdoen.
 • Waar het gemakkelijk kan worden ingedeukt of beschadigd of waar het per ongeluk kan worden uitgeschakeld of verwijderd.