Nieuws

AngelEye by FireAngel

FireAngel steunt de Europese brandpreventieweek 2022

Wij steunen met trots de Europese week van de brandveiligheid, die van 14 tot 18november plaatsvindt om de aandacht te vestigen op de uitdagingen op dit gebiedin heel Europa.

Dit jaar wordt de vierde Europeseweek van de brandveiligheid gehouden, georganiseerd door de European Fire Safety Alliance met steun van FireAngel. Het brengtvooraanstaande deskundigen en besluitvormers samen om debrandveiligheidsuitdagingen in heel Europa te bespreken.


Door de belangrijkste belanghebbenden uit de sector samente brengen, zullen beste praktijken worden uitgewisseld om de lacunes in dekennis, gegevens, wetgeving en normen voor brandveiligheid in de EU-lidstatenaan te pakken.


Veiligheid van de burger centraal in de energietransitie.

In de campagne van dit jaar staat centraal hoe de veiligheidvan de EU-burgers centraal kan worden gesteld in de energietransitie.Brandveiligheid moet worden beschouwd als een essentieel aspect van deenergietransitie. Om dit te bereiken is meer bewustzijn en investering in hetverwerven van kennis, instrumenten en vaardigheden nodig. Dit zal zorgen vooreen strikte brandveiligheid in nieuwe vormen van energie, vervoer en circulairebouw.

De Europese week van de brandveiligheid zal ook deaandacht vestigen op belangrijke kwesties die zijn omschreven in het Europeesactieplan voor brandveiligheid, eenreeks van 10 acties rond brandveiligheid in de huiselijke omgeving die doorbrandveiligheidsdeskundigen zijn opgesteld.

De acties zijn gericht op het toenemende aantal kwetsbarebevolkingsgroepen, de gevaarlijke verkorting van de vluchttijden, deenergietransitie, brandveiligheidsbewustzijn, gegevens over woningbranden enEU-brede communicatie en samenwerking.

Europese week van de brandveiligheid

De hele week, van 14 tot 18 november, kunt u deelnemenaan talrijke webinars, workshops en live evenementen. Elke dag biedt uniekeinzichten en de mogelijkheid om te luisteren naar deskundigen op het gebied vanbrandveiligheid. De laatste dag is de Europeserookmelderdag 2022.