Nieuws

AngelEye by FireAngel

Controleer de Productiedatum van uw Aerosol blusser

FE-F600-AE-EUR (2020 - September / December)
FE-F600-AE-EUR (2021-Mei / Augustus)

Er is een mogelijk defect geconstateerd bij de AngelEye Aerosolblusser 600ml.

Het probleem heeft betrekking op een specifieke reeks FE-F600-AE-EUR uit 2020 en 2021, geproduceerd tussen:
September 2020 - December 2020. 
Mei 2021 - Augustus 2021

Na grondig onderzoek, waaronderröntgen-computertomografie, is het dunner worden van de cilinderwand

gedetecteerd. Onder bepaalde omstandigheden treedt een volledige storing op, waardoor eigendommen kunnen worden beschadigd door de inhoud van de blusser en de blusser zelf.

Een volledige storing kan worden toegeschreven aan klimatologischeomstandigheden, d.w.z. langdurige en herhaalde blootstelling aan temperatuurschommelingen/fluctuaties van warmtebronnen diede integriteit van de cilinder aantasten.

 

FE-F600 varianten–AngelEye aerosolblusser 600ml.

Voor Nederlad & Belgie.

SKU code: FE-F600-AE-EUR

In overeenstemming met een garantietermijn van 3 jaar, vermeld op de voorkant van het product, vervalt de garantie op de AngelEye aerosolblusser eind van dit jaar.

De aanbevolen voorzorgsmaatregel is dat alle  aerosolblussers die tussen deze bovenstaande data zijn geproduceerd, onmiddellijk moeten worden afgevoerd.

Het fabricage jaar is te zien op de voorkant van het apparaat, onderaan de bedrukking op de blusser.

Verdere details zijn te vinden aan de onderkant van de unit, die op armlengte moet worden bekeken en waarbij de onderkant vande cilinder niet in de richting van personen wijst.

Om de blusser leeg te maken, volgt u de instructies op het apparaat zelf en spuit u het product in de grijze afvalcontainer en plaatst u de lege cilinder in de afvalcontainer.

 

FX Fire &SafetySolutions Ltd. verklaart dat het ‘milieuvriendelijk’ is om het apparaat op de beschreven manier te legen.

De inhoud zelf i songevaarlijk en het enige actieve PFAS-ingrediënt valt ruimschoots onderartikel33(1) van de REACH verordeningen

aangezien hetaanzienlijkminder dan 0,1% van het gewicht van het product is. In het geval vandeMultifoam is dit cijfer 0,0015%,relevant voor carboxymethyldimethyl-3-

[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooc-tyl)sulfonyl]amino]propylammoniumhydroxide.

FX Fire &Safety begrijpt de impact van deze getroffen producten en zal elke klant helpen, indien deze schade heeft ondervonden als gevolg vaneen defecte blusser.

U kunt contact opnemen via technicalsupport@fxfire.co.uk of via onze website: www.fxfire.co.uk